KARTICA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

Kaj je?

  • Javna listina s katero uveljavljate pravice iz prostovoljnega in obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS.

Pogoji za pridobitev?

  • Ureditev obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS (Na zavodu za zdravstveno zavarovanje).

Čas veljavnosti?

  • Od ureditve pa do prenehanja obveznega zdravstvenega zavarovanja, pri čemer je življenjska doba posamezne kartice 10 let.

Cena?

  • Pridobitev je brezplačna.

Kje jo pridobim?

  • Na zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Čas pridobitve?

  • 7 – 10 dni.

Kaj mi omogoča?

  • Uveljavljanje zavarovanja v primeru zdravstvenih težav z zanesljivim identifikacijskim faktorjem in hitrim prenosom pomembnih podatkov.
  • Kartica vsebuje vaše ime in priimek, spol, rojstni datum, identifikacijsko številko in številko izvoda.