EMšO

Kaj je?

  • Enotna matična številka občana je oznaka za zanesljivo identifikacijo osebe, ki vsebuje podatke o datumu rojstva, spolu in zaporednem vpisu osebe v tistem dnevu v matični register.

Pogoji za pridobitev?

  • Rojstvo v porodnišnici
  • Priselitev v RS

Čas veljavnosti?

  • Določi se ga enkrat in velja za vedno.

Cena?

  • Pridobitev je brezplačna.

Kje jo pridobim?

  • Ne morete je zahtevati sami, ampak upravljavec zbirke podatkov (uprava enota, CSD, zavod za zaposlovanje, davčni urad,…) Tam kjer ste vpisani najprej.
  • *Ob rojstvu otroka torej dobite EMŠO zabeležen na rojstnem listu od otroka, ki ga prejmete na dom.

Čas pridobitve?

  • Odvisno od načina pridobitve (po rojstvu otroka, traja do šest tednov, da ga prejmete).

Kaj mi omogoča?

  • Identifikacijo in vpis v matični register RS.

Sankcije?

  • V primeru zlorabe EMŠO številke je kazen v obliki globe.