DODATEK ZA VELIKO DRUžINO

Kaj je?

  • Znesek, ki ga prejmete enkrat letno.

Pogoji za pridobitev?

  • Družina s tremi ali več otroki, mlajšimi od 18 let (ali od 26. let če se šolajo).
  • Po 26. letu v primeru, da se otrok šola na visoki stopnji pet oz. šest let (podaljšanje za leto ali dve) in v primeru, da je oseba služila vojaški rok, bila bolna ali poškodovana in zaradi tega ni mogla dokončati šolanja. V tem primeru se podaljša za dolžino tega obdobja.
  • Pravico uveljavlja eden od staršev, ki mora imeti stalno prebivališče skupno z otroki v RS.

Višina?

  • Za tri otroke: 3956€
  • Za štiri otroke ali več: 480€
  • Višina zneska se usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Kje ga pridobim?

  • Pristojna služba je center za socialno delo.

Posebnosti?

  • To pravico ima tudi otrok, ki je že polnoleten in skrbi za svoje brate in sestre, ker nimajo staršev. Vsaj trije otroci ali več morajo biti.