DODATEK ZA NEGO OTROKA

Kaj je?

  • Mesečni prejemek za nego otroka.

Pogoji za pridobitev?

  • Skrb za otroka s težko motnjo v duševnem ali gibalnem razvoju.

Čas prejemanja?

  • Dokler trajajo razlogi, najdlje pa do otrokovega osemnajstega leta.

Višina?

  • 100€ za otroke s težko motnjo v duševnem razvoju.
  • 200€ za težko gibalno oviranega otroka.

Kje jo pridobim?

  • Pristojni center za socialno delo.