DELNO PLAčILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK

Kaj je?

 • Osebni prejemek za enega od staršev, ki preneha z delovnim razmerjem ali dela krajši delovni čas.

Pogoji za pridobitev?

 • Skrb in varstvo otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka.
 • Nega ali varstvo dva ali več otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo.
 • Eden od staršev zapusti službo, dela samo 4 ure na dan ali pa se odjavi iz zavoda za zaposlovanje.
 • Otrok in starš državljana RS in stalno prebivališče v RS.
 • Potrdilo zdravniške komisije o vzrokih za posebno skrb in nego otroka.

Čas trajanja?

 • Najdlje do otrokovega dopolnjenega osemnajstega leta starosti.

Višina?

 • Plačilo je v višini zneska minimalne plače, ali v primeru polovičnega delovnega časa, polovica zneska minimalne plače.

Kje jo pridobim?

 • Pristojni center za socialno delo.
 • Pritožbe v primeru zavrnjene prošnje s strani CSDja se lahko vloži na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Rok za oddajo prošnje?

 • 30 dni pred ali najkasneje 60 dni po prenehanju ali spremembi delovnega razmerja.

Posebnosti?

 • V primeru smrti otroka, vam ta pravica pripada še tri mesece po tem.
 • Če je otrok v zavodu s celodnevno oskrbo, staršu ta pravica ne pripada.