DAVčNA šTEVILKA

Kaj je?

  • Zaporedna številka, ki vas vpisuje v davčni register.

Pogoji za pridobitev?

  • Stalno ali začasno prebivališče v RS.
  • Vloga na davčnem uradu pri čemer morate predložiti vaš osebni dokument s sliko in rojstni list otroka. Ob rojstvu otroka davčno številko prejmete brez vložene vloge po pošti na dom.

Čas veljavnosti?

  • Od začetka izpolnjevanja pogojev in za vedno.

Cena?

  • Pridobitev je brezplačna.

Kje jo pridobim?

  • Davčni urad izvede vpis.

Čas pridobitve?

  • Ko gre za novorojenčka traja približno en mesec da se izvede vpis.
  • V drugačnih primerih lahko traja tudi do tri mesece.

Kaj mi omogoča?

Davčna številka je vaša identifikacija v »svetu« davkov, ki jih za vas ali od vas prejme država.